Chúng tôi là Công ty CP Tokyo Ryuki Kogyo, nhà sản xuất đồng hồ đo lưu lượng công nghiệp và thiết bị liên quan đến chất lỏng.

Trong nhiều năm, chúng tôi sản xuất và bán các sản phẩm như đồng hồ đo lưu lượng loại chênh áp,
đồng hồ đo lưu lượng loại diện tích, công tắc lưu lượng,
đồng hồ đo lưu lượng dạng ống kim loại, điện kế, đồng hồ đo mức, và nồi đo...